Meer resultaten voor subsidie

subsidie
 
Subsidies JINT. Home JINT.
Of neem een kijkje op ons YouTube-kanaal. Zoek je als jongere centen of info over buitenlandse mogelijkheden, zoals werken in het buitenland, vrijwilligerswerk, inleefreizen, stage enz? Neem een kijkje op Go Strange, dé infosite van JINT voor jongeren met buitenlandplannen.
Subsidie - Wikipedia.
De rijksoverheid geeft in Nederland ook aan gemeenten subsidie, bijvoorbeeld voor geluidssanering.Verder gebruiken ministeries en provincies subsidies als sturingsinstrument in de markt, bijvoorbeeld om energie- of milieuvriendelijke alternatieven een snellere marktintroductie te geven of voor het stimuleren van technologische innovatie.
Subsidie kleine landschapselementen kle - Gemeente Beernem.
Premies en subsidies. Subsidie kleine landschapselementen kle. Subsidie kleine landschapselementen kle. Je kaneen subsidie aanvragen voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen in agrarisch of natuurgebied in Beernem. Hiervoorkan jeeen subsidie ontvangen.: het onderhouden van hagen snoeien en heggen en houtkanten uitdunnen of volledig snoeien.
Subsidie voor hemelwater Ronse.
Subsidie voor hemelwater. Subsidie voor hemelwater. De stad Ronse voorziet een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput of het opnieuw in gebruik stellen van een oude hemelwaterinstallatie. De subsidie bedraagt € 0,05, per liter putinhoud met een maximum van € 500.
Subsidie voor jeugdwerkprojecten Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Subsidies en dienstverlening voor jeugd in Brussel. Subsidie voor jeugdwerkprojecten. Subsidie voor jeugdwerkprojecten. De VGC-jeugddienst ondersteunt vernieuwende en experimentele projecten van Brusselse Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven. Het gaat hier om activiteiten voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd, die niet behoren tot de normale of regelmatige werking van een jeugdwerkinitiatief en die beperkt zijn in tijd.
Subsidies Hasselt.
Subsidie voor jeugdverenigingen: nachtvergoeding kampen en weekends. Subsidie voor jeugdverenigingen: vervoer kampmaterialen. Subsidie voor jeugdverenigingen: jeugdinfrastructuur. Subsidie voor jeugdverenigingen: startfase jeugdwerk. Subsidie voor jeugdverenigingen: werkingstoelage. Subsidie voor jeugdverenigingen: erkenning aanvragen. Subsidie Gelijke kansen. Subsidie internationale solidariteit: jongerenengagement in een ontwikkelingsland.
Subsidie voor energiebesparende maatregelen - Aartselaar.
Wonen en ruimtelijke ordening. Subsidie voor energiebesparende maatregelen. Subsidie voor energiebesparende maatregelen. De gemeente moedigt rationeel energiegebruik REG aan door een subsidie aan te bieden voor energiebesparende maatregelen. Op die manier wil de gemeente helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
hoeveel bedragen de subsidies? AGION.
Bij subsidieaanvragen voor de aankoop van infrastructuur kunnen enkel de notariskosten in aanmerking komen voor subsidie, geen btw of algemene onkosten. Voor het niet door subsidie gedekte deel 30 of 40 van de subsidiabele kostprijs kan, een inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening aangaan die door de Vlaamse overheid gewaarborgd wordt.
Stichtingen en Verenigingen - SubsidieGezocht.
Bekijk de animatie met uitleg over hoe SubsidieGezocht jou helpt van 'subsidie' gezocht naar 'subsidie' gevonden! Van Subsidie gezocht naar gevonden! Welke grootse plannen heeft jouw vereniging of stichting? Een multifunctioneel centrum, een wooninitiatief of woonvorm met aangepaste voorzieningen, een school of waterput in een ontwikkelingsland?

Contacteer ons